Разширяват Центъра за психо-емоционална подкрепа
на пациенти и техните близки към КОЦ Пловдив
04.02.2016
източник: News.Plovdiv24.bg

Др Вальов

На територията на "КОЦ - Пловдив" ЕООД предстои разкриване на специализирано звено за оказване на психо-социална и медицинска рехабилитация на пациенти, оперирани от карцином на млечна жлеза.

 

В лечебното заведение годишно се оперират близо 700 пациента от тази патология, като броят им нараства всяка година.

 

Лечебното заведение има вече дългогодишен опит в оказването на психологична подкрепа на пациенти и техните близки. Екип от двама клинични психолози ежедневно осъществява дейности, свързани с психическото оздравяване на нуждаещите се.

Мисията на проекта е да се подобри качеството на живот на тези пациенти, като се създаде оптимална организация на дейностите, свързани с цялостното лечение на пациента в следните направления:

  • Подобряване на физическото благосъстояние, което най-общо се изразява в доброто здравословно състояние, физическия комфорт, режима на хранене и физическа активност, предпазването от болки и заболявания, както и способността за самостоятелно извършване на дейности, свързани с личните потребности на индивида.
  • Подобряване на психологическите аспекти на качеството на живота, свързани с психичното здраве, различните състояния на стрес, тревогите и удоволствията в ежедневието, различните положителни и отрицателни емоционални състояния, самооценката.

Мултидисциплинарен екип от специалисти ще осъществява дейностите, свързани с психологичната и медицинска рехабилитация на пациентите. В отговор на нуждите на своите пациенти лечебното заведение винаги е полагало усилие да предоставя качествена медицинска помощ. Очаква се проектът да стартира в началото на м. Март. Пациентите ще бъдат информирани за начина на включване в програмата.

Връзка към статията

КОЦ-Пловдив е най-големият онкологичен център в страната
 
04.02.2016
източник: News.Plovdiv24.bg

КОЦ-Пловдив

Комплексен онкологичен център Пловдив има над 60-годишна традиция в комплексното лечение

на онкоболните - оперативно, лъчево, химио, хормоно и таргетно. Центърът разполага с модерни звена за образна диагностика, патохистологични и лабораторни изследвания.

В КОЦ Пловдив се лекуват или наблюдават над 50 хиляди болни. Центърът се грижи за регион, който наброява 1 200 000 души. Диспансерното наблюдение и профилактичните прегледи са ежедневни и безплатни за пациентите.

В Центъра се провежда най-модерното съвременно лечение съгласно медицинските стандарти по онкология. Болничната аптека разполага с лекарства за персонализирано онкологично лечение.

"КОЦ-Пловдив" ЕООД е сред водещите лечебни заведения в съвременната онкология. Тук се провеждат клинични изпитания на нови онкологични медикаменти.

За всички болни и техните близки е осигурена психотерапевтична помощ, подкрепа и лечение от двама психолози и психиатър. Лечебното заведение има вече дългогодишен опит в тази сфера. Осигурява се и рехабилитация на пациентите.

В "КОЦ-Пловдив" ЕООД се извършват най-много операции на рак на млечната жлеза у нас. Тук се правят и най-много гинекологични операции по метода Вертхайм в Южна България.

На практика КОЦ-Пловдив е най-големият онкологичен център в страната и осигурява всестранна грижа за своите пациенти.

Връзка към статията