Телефонен указател - Администрация

Управител
Д-р Красимир Вальов
Др Красимир Вальов 032/ 643 831
032/ 278 726
факс: 032/ 644 388
База I
Ръководител лечебна дейност
Д-р Валентин Иванов
 
Др Валентин Иванов 032/ 643 354
032/ 278 746
032/ 641 537
База I
Главен счетоводител
Красимир Тодоров
гл. счет. Красимир Тодоров 032/ 641 523
032/ 278 724
База I
Главна мед. сестра
Ирен Миленкова
гл. сестра Ирен Миленкова 032/ 648 164
032/ 278 754
База I
Регионален Раков Регистър
Д-р Лиляна Пепелишева
Д-р Лиляна Пепелишева 032/ 278 759 База I
Ет.1
Каб.4
Зам. гл. счетоводител и личен състав и ТРЗ   032/ 278 736 База I
Счетоводство   032/ 278 733 База I
Каса   032/ 278 734 База I
Сектор "Статистика" База I   032/ 278 749 База I
Сектор "Статистика" База II   032/ 277 273 База I
Звено "Обществени поръчки"
 
  032/ 641 536
032/ 278 722
База I
 
Човешки ресурси, Финансов контрол   032/ 278 725 База I