Телефонен указател - База I бул. "В. Априлов" №15А

ДКБ (Кабинет №6 - старша мед. сестра)
Силвия Леонидова
Силвия Леонидова 032/ 278 720 База I
Централа ДКБ   032/ 278 720 База I
Манипулационна   032/ 278 744 База I
Гинекологичен кабинет №10
Д-р Светла Дионисиева
Д-р Светла Дионисиева 032/ 278 739 База I
Гинекологичен кабинет №11
Д-р Росен Петров
Д-р Росен Петров 032/ 278 750 База I
Кабинет по Медицинска онкология №4
Д-р Юлиана Каленичкова
Д-р Юлиана Каленичкова 032/ 278 749 База I
Ет.1
Урологичен кабинет №1
Д-р Асен Панчев
Д-р Асен Панчев 032/ 278 763 База I
Ет.1
Хирургичен кабинет №9
Д-р Вангел Христов
Д-р Вангел Христов 032/ 278 741 База I
Ет.1
Дерматологичен кабинет №5
Д-р Веселина Йорданова
Д-р Веселина Йорданова 032/ 277 757 База I
Ет.1
Урологичен кабинет №6
Д-р Владимир Михайлов
Д-р Владимир Михайлов 032/ 278 742 База I
Ет.1
Клинична лаборатория
Д-р Мария Станилова
Д-р Мария Станилова 032/ 278 735 База I
Началник Хирургично отделение
Д-р Валентин Иванов
Д-р Валентин Иванов 032/ 643 354
032/ 278 746
База I
Ет.2,  Ет.3
Старша мед. сестра Хирургично отделение
Румяна Баткова
Румяна Баткова 032/ 278 751 База I
Началник Онкогинекологично отделение
Д-р Арман Христамян
Д-р Арман Христамян 032/ 641 537
032/ 278 727
База I
Ет.4
Началник Отделение по Kлинична патология
Д-р Яна Пиргова
Д-р Яна Пиргова 032/ 278 730
032/ 278 731
База I
 
Ехографски кабинет
Д-р Славея Измирлиева
Д-р Славея Измирлиева 032/ 278 729 База I
Ет.1
Каб.3,  Каб.7
Гастроентерологичен кабинет
Д-р Янко Илиев
Д-р Янко Илиев 032/ 278 732 База I
Ет.1
Каб.2
УНГ кабинет
Д-р Александър Николов
Д-р Александър Николов 032/ 278 753 База I
Ет.1
Каб.8