Клинични пътеки

Списък на клинични пътеки, за които "Комплексен Онкологичен Център – Пловдив" ЕООД има сключен с НЗОК договор №161500/29.02.2012г.

 

26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт (над 18 год)
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност (над 18 год)
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене на гастроинтестиналния тракт (над 18 год)
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума (над 18 год)
98.1 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
98.2 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
145 Нерадикално отстраняване на матката (над 18 год)
146 Радикално отстраняване на матката (над 18 год)
147 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи (над 18 год)
149 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инванзивно изследване на женските полови органи (над 18 год)
150 Корекция на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената (над 18 год)
151 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход (над 18год)
152 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия на жената (над 18 год)
153.1 Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация (над 18 год)
156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл.при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
164 Оперативни процедури върху апендикс
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
167 Оперативни процедури при хернии
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 Конвенционална холецистектомия (над 18 год)
175 Оперативни процедури върху панкреас и дисталенхоледох със среден обем и сложност (над 18 год)
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Т1-4, N0-2, М0 (над 18 год)
180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
181 Оперативно лечение при остър перитонит
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания (над 18 год)
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания, с минимален болничен престой 1 ден (над 18 год)
187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност (над 18 год)
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност (над 18 год)
253 Хеморагични диатези. Анемии (над 18 год)
255 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и метаболитна брахитерапия с високи активности
258.1 Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
258.2 Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
297 Палиативни грижи при онкологично болни
298 Системно парантерално лекарствено лечение на солидни тумори с инфузионни режими с различна продължителност в дни
 
Свали документа от тук (2 страници, pdf)