Високоспециализирани дейности

Списък на Високоспециализирани дейности, за които "Комплексен Онкологичен Център – Пловдив" ЕООД има сключен договор №161916/29.02.2012г.

 

50.11 Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на черен дроб
52.11 Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на панкреас
33.24 Фибробронхоскопия със/без биопсия
34.24 Трансторакална плеврална биопсия
65.91 Диагностична и терапевтична пункция под ехографски или рентгенов контрол на яйчници или телесни кухини (в частта телесни кухини)
 
Свали документа от тук (1 страница, pdf)