Медицински съвет

Медицински съвет

Основен консултативен орган

на управителя на "Комплексен Онкологичен Център – Пловдив" ЕООД,
участва в планирането и организирането на медицинската, социалната
и икономическата ефективност на болничната дейност.
Членове са всички началници на отделения и лаборатории
и главна медицинска сестра, съгласно чл.74, ал.1 от Закона за лечебните заведения.

 

 

Разглеждат се и се обсъждат

  • предложенията на началниците на отделения и лаборатории за подобряване на диагностично-лечебната и икономическа ефективност на ръководените от тях структури
  • информационно осигуряване на дейностите в болницата
  • въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефикасността и качеството на медицинските дейности и болничните грижи
  • програмите за следдипломното образование на лекарите
  • плановете за научната дейност на болницата