Комисия по медицинска етика

Комисия по медицинска етика

За всички възникнали нерешени проблеми в процеса на работата и взаимоотношенията, както и жалби на пациенти на основание чл.74, ал.2 от Закона за лечебните заведения, е създадена Комисия по Медицинска етика.