Комитет по палиативни грижи

Палиативни грижи

Съгласно изискванията на Национален Рамков Договор в КОЦ-Пловдив функционира Комитет по палиативни грижи, включващ специалисти от различни специалности.

Всеки член на екипа към Комитета по палиативни грижи е преминал квалификационен курс в областта на палиативната медицина.

Палиативните грижи, които Ви осигуряваме, се основават на специални познания, умения и дългогодишна практика в областта на онкологията.

Перфектната координация на специалистите в екипа, съчетана с индивидуалния подход към всеки пациент, е незаменима подкрепа както за болните, така и за техните близки.