Онкологичен комитет - мозъчни тумори, Ту на глава и шия, малигнен тимом,   понеделник  12:00ч
невроендокринни тумори, GIST, УНГ-болести и НПО   База I
Д-р Петър ПетровД-р Петър Петров
специалност: Медицинска онкология
032/ 277 263
032/ 277 253


Д-р Александър НиколовД-р Александър Николов
специалност: Ушно-носно-гърлени болести
032/ 278 753Д-р Елена ТодороваД-р Елена Тодорова
специалност: Лъчелечение
032/ 642 997
032/ 278 743