Онкологичен комитет за ГИТ (гастроинтестинален тракт)   четвъртък  12:00ч
    База I
Д-р Валентин ИвановД-р Валентин Иванов (или друг хирург)
специалност: Хирургия, Онкология
032/ 643 354
032/ 278 746
032/ 641 537

Д-р Петър ПетровД-р Петър Петров
специалност: Медицинска онкология
032/ 277 263
032/ 277 253


Д-р Елена ТодороваД-р Елена Тодорова
специалност: Лъчелечение
032/ 642 997
032/ 278 743