Онкологичен комитет белодробен рак   вторник  09:30ч
    База II
Д-р Владимир КанаревД-р Владимир Канарев
специалност: Вътрешни болести, Пневмология и Фтизиатрия
032/ 277 262
032/ 277 252


Д-р Иван ТоневД-р Иван Тонев
специалност: Вътрешни болести
032/ 277 259Д-р Славея ИзмирлиеваД-р Славея Измирлиева
специалност: Образна диагностика
032/ 278 729Д-р Елена ТодороваД-р Елена Тодорова
специалност: Лъчелечение
032/ 642 997
032/ 278 743


Д-р Яна ПирговаД-р Яна Пиргова
специалност: Обща и клинична патология
032/ 278 730
032/ 278 731