Болнична аптека     032/ 670 042
База II     032/ 277 258

Веселина Кавлакова

Веселина Кавлакова

Управител аптека
специалност: Магистър ФармацевтМагистър фармацевт Веселина Кавлакова организира и контролира
дейността в Болнична аптека към КОЦ-Пловдив.
Управител с дългогодишен професионален и административен опит.