Регионален Раков Регистър

Регионален Раков Регистър    032/ 278 759
База I    

Д-р Лиляна Пепелишева

Д-р Лиляна Пепелишева

Отговорник Регионален Раков Регистър
Д-р Пепелишева отговаря за регистрирането на всички пациенти с новооткрити злокачествени заболявания от областите Пловдив, Пазарджик и Смолян, както и от цялата страна.
Регионалният раков регистър към Информационния отдел е част от Националния раков регистър, който при анализа и обработката на информацията се ръководи съгласно изискванията на МКБ10 и изискванията на Международната асоциация на раковите регистри (1АСК). Данните за заболеваемостта от злокачествени новообразувания могат да бъдат използвани за епидемиологични и научни проучвания, вземане на управленчески решения и пр. Достъпни са за заинтересовани лица и институции при изричното спазване на закона за защита на личните данни.