Отделения База I    бул. „Васил Априлов“ №15А

Отделение по Kлинична патология   032/ 278 730
032/ 278 731
Др Яна Пиргова Д-р Яна Пиргова - началник отделение
Д-р Петко Маслев
ст. лаборант Силвия Иванова
Отделение по Образна диагностика Каб.7
 
Ет.1   Каб.115
032/ 278 729
 
032/ 277 272
Др Славея Измирлиева д-р Славея Измирлиева - началник отделение
ст. рентгенов лаборант Павлина Пенкова
Хирургично отделение Ет.2,   Ет.3 032/ 643 354
032/ 278 746
032/ 641 537
032/ 278 748
 
 
 
 
032/ 278 751
 
032/ 278 738
032/ 278 766
Др Валентин Иванов Д-р Валентин Иванов - началник отделение
Д-р Румен Тулев
Д-р Парашкев Цветков
Д-р Ваня Балева
Д-р Сава Иванов
Д-р Митко Желязков
Д-р Станислав Славов
ст. мед. сестра Румяна Баткова
ст. операционна сестра Иванка Салабашева
Отделение по Анестезиология и Интензивно лечение Ет.3,   Ет.4 032/ 278 738
032/ 278 723
032/ 278 766
Др Евгений Динев Д-р Евгений Динев - началник отделение
Д-р Иван Иванов
Д-р Веса Байрева
Д-р Стойка Хасърджиева
Д-р Райчо Пеевски
ст. анестезиологична сестра Гергана Неделчева
Онкогинекологично отделение Ет.4 032/ 641 537
032/ 278 727
Др Арман Христамян Д-р Арман Христамян - началник отделение
Д-р Теодора Досева
Д-р Константин Младенов
Д-р Тихомир Георгиев
Д-р Бюлент Теккели
ст. акушерка Теодора Велчева
ст. операционна акушерка Димитрия Паунова
Д-р Борис Комитов

 

Отделения База II    бул. „Ал. Стамболийски“ №2А

Отделение по лъчелечение Ет.1
Ет.1
Ет.2
Приземен етаж
 
032/ 277 150
032/ 277 152
032/ 277 156
032/ 277 267
  Регистратура
Приемен кабинет
Лекарски кабинет
Стационар
Отделение по лъчелечение     Др Румяна Георгиева Д-р Румяна Георгиева - началник отделение
Д-р Елена Тодорова
Д-р Тотка Христова
Д-р Теодор Жеков
ст.мед. сестра Маргарита Петкова
ст. рентгенов лаборант Радка Мандева
I-во отделение по Медицинска онкология и гастроентерология Ет.2,   Ет.3 032/ 277 255
032/ 277 259
032/ 277 250
Др Антоанета Томова Д-р Антоанета Томова - началник отделение
Д-р Антон Хаджиев
Д-р Владислав Ташев
Д-р Светла Колдамова
Д-р Светослав Спасов
ст. мед. сестра Пенка Аладжова
II-ро отделение по Медицинска онкология и хематология Ет.4,   Ет.5 032/ 277 263
032/ 277 253
032/ 277 266
032/ 277 265
Др Петър Петров Д-р Петър Петров - началник отделение
Д-р Мария Телкиева
Д-р Илияна Илиева
Д-р Валя Вълкова
Д-р Манол Славов
ст. мед. сестра Виолета Манолова
III-то Отделение по Медицинска онкология и пневмология Ет.1,   Ет.2
 
 
 
 
 
Ет.1,   Каб.113
032/ 277 262
032/ 277 256
032/ 277 264
032/ 277 252
 
032/ 277 243
032/ 277 252
Др Иван Тонев Д-р Иван Тонев - началник отделение
Д-р Снежана Янкова
 
Д-р Владимир Канарев
Д-р Николай Илчев
ст. мед. сестра Димитрийка Иванова
Д-р Яна Очева
Отделение по Mедицинска онкология и дерматология Ет.5,   Ет.6 032/ 277 264
032/ 277 264
Др Гергана Шаламанова Д-р Гергана Шаламанова - началник отделение
Д-р Анна Кирова