Клинична лаборатория     База I
База I     032/ 278 735
Д-р Мария СтаниловаД-р Мария Станилова
началник Клинична лаборатория
специалност: Клинична лабораторияД-р Галина ДрагановаД-р Галина Драганова
специалност: Клинична лаборатория
Стоянка ГеоргиеваСтоянка Георгиева
старши клиничен лаборант