Кабинет по лъчелечение     Ет.1
База II     032/ 277 153
  032/ 278 743
Д-р Румяна ГеоргиеваД-р Румяна Георгиева
началник отделение Лъчелечение
специалност: Лъчелечение
Д-р Елена ТодороваД-р Елена Тодорова
специалност: Лъчелечение
Д-р Тотка ХристоваД-р Тотка Христова
специалност: Лъчелечение
Кабинет по лъчелечение     Ет.2
База II     032/ 277 156
Д-р Теодор ЖековД-р Теодор Жеков
Лекар