Отделение по лъчелечение   Ет.1   Регистратура   032/ 277 150
База II   Ет.1   Приемен кабинет   032/ 277 152
    Ет.2   Лекарски кабинет   032/ 277 156
    Приземен етаж   Стационар   032/ 277 267
Д-р Румяна ГеоргиеваД-р Румяна Георгиева
специалност: Лъчелечение
началник отделение
032/ 277 153


Д-р Елена ТодороваД-р Елена Тодорова
специалност: Лъчелечение
032/ 278 743Д-р Тотка ХристоваД-р Тотка Христова
специалност: Лъчелечение
032/ 278 743Д-р Теодор ЖековД-р Теодор Жеков
лекар
032/ 277 156Маргарита ПетковаМаргарита Петкова
старша мед. сестра
Радка МандеваРадка Мандева
старши рентгенов лаборант