Hug 1 280


Представи си бъдеще след рака.
Нашата мисия е да направим това възможно.

 

Комплексният Онкологичен Център в Пловдив е водещ в областта на онкологията,
залагайки на съвременни технологии за диагностика и лечение.

Разполагаме със специализирани екипи от висококвалифицирани професионалисти.

При нас ще намерите комплексно обслужване
и експертен подход във възстановителните грижи.

0700 16 120

Открихме нова телефонна линия
за пациенти

БАЗА I
032 278 721

бул. Васил Априлов 15а
автобуси № 6 17 24 113 222

БАЗА II
032 277 240

бул. Ал. Стамболийски 2а
автобуси № 11 17 24 36 116

stethoscope 100КОЦ Пловдив ЕООД обявява едно свободно работно място
за лекар-специализант по специалността "Обща и Клинична патология".

За контакти - тел.032 / 278 736

”Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД е лечебно заведение с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания на лица над 18 години.

Отговаря на изискванията и осъществява дейност съгласно Медицински стандарт по Медицинска онкология.

Осигурява съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания, съобразени с водещите медицински технологии.

Добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал и отреждат водещо място сред лечебните заведения в България.

 

 

База I    бул. „Васил Априлов“ №15А

 

База II    бул. „Ал. Стамболийски“ №2А

 

В кабинетите в База I и База II ще бъдете обслужени от висококвалифицирани лекари с дългогодишен професионален опит

КАБИНЕТИ

В отделенията за Вас се грижат специализирани екипи от висококвалифицирани лекари

ОТДЕЛЕНИЯ

В сигурните ръце на нашите специалисти Вие получавате комплексната грижа, от която имате нужда

СПЕЦИАЛИСТИ