Телефонен указател - База II бул. "Ал. Стамболийски" №2А

Технически секретар и счетоводител   032/ 277 240 База II
Началник I-во Отделение по Медицинска онкология и гастроентерология
Д-р Антоанета Томова
Д-р Антоанета Томова 032/ 277 255 База II
Ет.2,  Ет.3
Началник II-ро Отделение по Медицинска онкология и хематология
Д-р Петър Петров
Д-р Петър Петров 032/ 277 263 База II
Ет.4,  Ет.5
Началник III-то Отделение по Медицинска онкология и пневмология
Д-р Иван Тонев
Д-р Иван Тонев 032/ 277 262 База II
Ет.1,  Ет.2
Началник Отделение по Медицинска онкология и Дерматология
Д-р Гергана Шаламанова
Д-р Гергана Шаламанова 032/ 277 264 База II
Ет.5,  Ет.6
Началник Радиологично отделение - Лъчетерапевтичен комплекс
Д-р Румяна Георгиева
Д-р Румяна Георгиева 032/ 277 153 База II
Ет.1