I-во отделение по Медицинска онкология и гастроентерология     Ет.2,  Ет.3
База II началник   032/ 277 255
  кабинет   032/ 277 259
  старша мед. сестра   032/ 277 250
Д-р Антоанета ТомоваД-р Антоанета Томова
специалност: Вътрешни болести, Онкология
началник отделение
032/ 277 255


Д-р Антон ХаджиевД-р Антон Хаджиев
лекар
032/ 277 259Д-р Владислав ТашевД-р Владислав Ташев
специалност: Вътрешни болести
032/ 277 259Д-р Светла КолдамоваД-р Светла Колдамова
специалност: Вътрешни болести, Клинична хематология
032/ 277 259Д-р Светослав СпасовД-р Светослав Спасов
специалност: Вътрешни болести
032/ 277 259Пенка АладжоваПенка Аладжова
старша мед. сестра
032/ 277 250