Хирургично отделение     Ет.2,  Ет.3
База I     032/ 643 354
      032/ 278 746
Д-р Валентин ИвановД-р Валентин Иванов
специалност: Хирургия, Онкология
началник отделение
032/ 643 354,  032/ 278 746


Д-р Румен ТулевД-р Румен Тулев
специалност: Хирургия, Онкология
032/ 641 537,  032/ 278 748Д-р Парашкев ЦветковД-р Парашкев Цветков
специалност: Хирургия, Онкология
032/ 641 537,  032/ 278 748Д-р Ваня БалеваД-р Ваня Балева
специалност: Хирургия, Онкология
032/ 641 537,  032/ 278 748Д-р Сава ИвановД-р Сава Иванов
специалност: Хирургия
032/ 641 537,  032/ 278 748Д-р Митко ЖелязковД-р Митко Желязков
специалност: Хирургия
032/ 641 537,  032/ 278 748Д-р Станислав СлавовД-р Станислав Славов
специалност: Хирургия
032/ 641 537,  032/ 278 748Румяна БатковаРумяна Баткова
Старша мед. сестра
032/ 278 751Иванка СалабашеваИванка Салабашева
Старша операционна сестра
032/ 278 738,  032/ 278 766