Управител

Д-р Вальов - управител

Д-р Красимир Вальов

Управител на КОЦ-Пловдив
Специалност: Ортопедия и травматология
  032 643 831

 

Магистратура по Здравен мениджмънт.
Специалност Ортопедия и травматология.
Дългогодишен стаж по Обща и съдова хирургия.
Управленчески опит в областта на здравеопазването.

Ръководител лечебна дейност

Д-р Иванов - ръководител лечебна дейност

Д-р Валентин Иванов

Ръководител лечебна дейност на КОЦ-Пловдив
Специалност: Хирургия и онкология
 032 643 354

 

Ръководи, координира и контролира лечебната дейност на отделните звена
и подпомага взаимодействието между тях.

Главен счетоводител

Красимир Тодоров - главен счетоводител

Красимир Тодоров

Главен счетоводител
032 641 523

 


Ръководи, организира, контролира и отговаря
за цялостната финансово–счетоводна дейност на КОЦ – Пловдив.

Главна медицинска сестра

Гита Славова - гл. мед. сестра

Гита Славова

Главна медицинска сестра
 032 648 164


Организира, координира и контролира дейността
на специалистите по здравни грижи.
Отговаря за качеството на здравните грижи
и хигиенното състояние на лечебното заведение.