Кабинети База I    бул. „Васил Априлов“ №15А

Ехографски Ет.1   Каб.3,   Каб.7 032/ 278 729 Др Славея Измирлиева Д-р Славея Измирлиева
Д-р Елка Велкова
Д-р Даниела Бояджиева
Д-р Любка Устичкова
Д-р Борис Данев
Павлина Пенкова
Дерматологичен Ет.1   Каб.5 032/ 277 757 Др Веселина Йорданова Д-р Веселина Йорданова
Медицинска онкология Ет.1   Каб.4 032/ 278 749 Др Юлиана Каленичкова Д-р Юлиана Каленичкова
Клинична лаборатория   032/ 278 735 Др Мария Станилова Д-р Мария Станилова
Д-р Галина Драганова
Стоянка Георгиева
Урологичен
 
Ет.1   Каб.1
Ет.1   Каб.6
032/ 278 763
032/ 278 742
Др Асен Панчев Д-р Асен Панчев
Д-р Владимир Михайлов
Хирургичен Ет.1   Каб.9 032/ 278 741 Др Вангел Христов Д-р Вангел Христов
Гастроентерологичен Ет.1   Каб.2 032/ 278 732 Др Янко Илиев Д-р Янко Илиев
Гинекологичен
 
Ет.1   Каб.10
Ет.1   Каб.11
032/ 278 739
032/ 278 750
Др Светла Дионисиева Д-р Светла Дионисиева
Д-р Росен Петров
УНГ Ет.1   Каб.8 032/ 278 753 Др Александър Николов Д-р Александър Николов
Психотерапевтичен Ет.1   Каб.5 032/ 278 740 Др Невена Балканска Д-р Невена Балканска
Елена Атанасова
Рехабилитация Ет.1   Каб.2 032/ 278 755 Росица Атанасова Росица Атанасова
Клим Начев

Кабинети База II    бул. „Ал. Стамболийски“ №2А

Ехографски Ет.1 Каб.114 032/ 277 245 Др Славея Измирлиева Д-р Славея Измирлиева
Д-р Елка Велкова
Д-р Даниела Бояджиева
Д-р Любка Устичкова
Павлина Пенкова
Рентгенов Ет.1 Каб.115 032/ 277 272 Др Славея Измирлиева Д-р Славея Измирлиева
Д-р Елка Велкова
Д-р Даниела Бояджиева
Д-р Любка Устичкова
Павлина Пенкова
Мамографски Ет.1 Каб.111 032/ 277 251 Др Славея Измирлиева Д-р Славея Измирлиева
Д-р Елка Велкова
Д-р Даниела Бояджиева
Д-р Любка Устичкова
Павлина Пенкова
Клинична лаборатория   032/ 277 249 Др Мария Станилова Д-р Мария Станилова
Д-р Галина Драганова
Стоянка Георгиева
Лъчелечение Ет.1
 
 
Ет.2
032/ 277 153
032/ 278 743
 
032/ 277 156
Др Румяна Георгиева Д-р Румяна Георгиева
Д-р Елена Тодорова
Д-р Тотка Христова
Д-р Теодор Жеков
Бронхоскопски Ет.1 Каб.102, Каб.113 032/ 277 252
032/ 277 246
Др Грета Цекова – Канарева Д-р Грета Цекова – Канарева
Психотерапевтичен Ет.1 Каб.118 0894/ 494 721 Екатерина Виткова Екатерина Виткова