Онкологичен комитет за рак на кожата   понеделник и четвъртък  12:00ч
    База I   Манипулационна  Каб.№8
Д-р Гергана ШаламановаД-р Гергана Шаламанова
специалност: Дерматология, Онкология
032/ 277 264
032/ 277 256


Д-р Румяна ГеоргиеваД-р Румяна Георгиева
специалност: Лъчелечение
032/ 642 997
032/ 278 743


Д-р Яна ПирговаД-р Яна Пиргова
специалност: Обща и клинична патология
032/ 278 730
032/ 278 731