Бронхоскопски кабинет     Ет.1   Каб.102,  113
База II     032/ 277 252
  032/ 277 246
Д-р Грета Цекова – КанареваД-р Грета Цекова – Канарева
специалност: Вътрешни болести, Пневмология и Фтизиатрия