Ехографски кабинет     Ет.1   Каб.3,  Каб.7
База I     032/ 278 729
Д-р Славея ИзмирлиеваД-р Славея Измирлиева
началник отделение Образна диагностика
специалност: Образна диагностика
Д-р Елка ВелковаД-р Елка Велкова
специалност: Образна диагностика
Д-р Даниела БояджиеваД-р Даниела Бояджиева
специалност: Образна диагностика
Д-р Любка УстичковаД-р Любка Устичкова
специалност: Образна диагностика
Д-р Борис ДаневД-р Борис Данев
лекар
Павлина ПенковаПавлина Пенкова
старши рентгенов лаборант