Онкогинекологично отделение     Ет.4
База I     032/ 641 537
      032/ 278 727
Д-р Арман ХристамянД-р Арман Христамян
специалност: Акушерство и гинекология, Онкология
началник отделение
032/ 641 537,  032/ 278 727


Д-р Теодора ДосеваД-р Теодора Досева
специалност: Акушерство и гинекология, Онкология
032/ 641 537,  032/ 278 727Д-р Константин МладеновД-р Константин Младенов
специалност: Акушерство и гинекология, Онкология
032/ 641 537,  032/ 278 727Д-р Тихомир ГеоргиевД-р Тихомир Георгиев
специалност: Акушерство и гинекология
032/ 641 537,  032/ 278 727Д-р Бюлент ТеккелиД-р Бюлент Теккели
специалност: Акушерство и гинекология
032/ 641 537,  032/ 278 727Теодора ВелчеваТеодора Велчева
старша акушерка
032/ 641 537,  032/ 278 727Димитрия ПауноваДимитрия Паунова
старша операционна акушерка
032/ 641 537,  032/ 278 727Д-р Борис КомитовД-р Борис Комитов
специалност: Акушерство и гинекология
032/ 641 537,  032/ 278 727