Отделение по Клинична патология     032/ 278 730
База I     032/ 278 731
Д-р Яна ПирговаД-р Яна Пиргова
специалност: Обща и клинична патология
началник отделение
032/ 278 730,  032/ 278 731


Д-р Петко МаслевД-р Петко Маслев
специалност: Патоанатомия
032/ 278 730,  032/ 278 731Силвия ИвановаСилвия Иванова
старши лаборант
032/ 278 730,  032/ 278 731