II-ро отделение по Медицинска онкология и хематология     Ет.4,  Ет.5
База II началник   032/ 277 263
  кабинет   032/ 277 253
  старша мед. сестра   032/ 277 266,
      032/ 277 265
Д-р Петър ПетровД-р Петър Петров
специалност: Вътрешни болести, Онкология
началник отделение
032/ 277 263


Д-р Мария ТелкиеваД-р Мария Телкиева
специалност: Вътрешни болести
032/ 277 253Д-р Илияна ИлиеваД-р Илияна Илиева
специалност: Вътрешни болести, Клинична хематология
032/ 277 253Д-р Валя ВълковаД-р Валя Вълкова
обща медицина
032/ 277 253Д-р Манол СлавовД-р Манол Славов
обща медицина
032/ 277 253Виолета МаноловаВиолета Манолова
старша мед. сестра
032/ 277 266,  032/ 277 265