III-то Отделение по Медицинска онкология и пневмология     Ет.1,  Ет.2
База II началник   032/ 277 262
  кабинет   032/ 277 252
  старша мед. сестра   032/ 277 243
Д-р Иван ТоневД-р Иван Тонев
специалност: Вътрешни болести, Онкология
началник отделение
032/ 277 262


Д-р Снежана ЯнковаД-р Снежана Янкова
специалност: Вътрешни болести, Онкология
032/ 277 256,  032/ 277 264Д-р Владимир КанаревД-р Владимир Канарев
специалност: Вътрешни болести, Пневмология и Фтизиатрия
специализант по Онкология
032/ 277 252


Д-р Николай ИлчевД-р Николай Илчев
лекар
032/ 277 252Д-р Грета Цекова-КанареваД-р Грета Цекова-Канарева
специалност: Вътрешни болести, Пневмология и Фтизиатрия
Бронхоскопски кабинет  Ет.1, Каб.102, 113
032/ 277 252,  032/ 277 246


Д-р Яна ОчеваД-р Яна Очева
лекар
Бронхоскопски кабинет  Ет.1, Каб.113
032/ 277 252


Димитрийка ИвановаДимитрийка Иванова
старша мед. сестра
032/ 277 243