Клинична лаборатория
Д-р Мария СтаниловаД-р Мария Станилова
началник Клинична лаборатория
База I   Клинична лаборатория     032/ 278 735
База II   Клинична лаборатория    032/ 277 249


Д-р Галина ДрагановаД-р Галина Драганова
специалност: Клинична лаборатория
База I   Клинична лаборатория   032/ 278 735
База II   Клинична лаборатория  032/ 277 249


Стоянка ГеоргиеваСтоянка Георгиева
старши клиничен лаборант
База I   Клинична лаборатория   032/ 278 735
База II   Клинична лаборатория  032/ 277 249
 

Силвия ИвановаСилвия Иванова
старши лаборант
База I   Отделение по клинична патология
032/ 278 730,  032/ 278 731